Dodgerslist.com logo

Disc Disease 101 ReadingsEmergency FAQ's  | Support for your dog forum | Home

Translation to Polish by Bartosz (facebook.com/WheelchairTed)

Zastrzeenie:
Informacje tu zawarte zostały przygotowane w celach edukacyjnych, jako rdło informacji dla włacicieli jamnikw. Koordynato- rzy akcji nie sweterynarzami ani nie zajmujsizawodowo ochronzdrowia. Niniejszy dokument nie moe bytraktowany, jako porada medyczna, a właciciele psw powinni skontaktowasize swoim weterynarzem przed podjciem jakichkolwiek dzia- ła. Koordynatorzy nie ponoszodpowiedzialnoci za treci tu za- warte oraz nie promujproduktw przedstawionych w treci.

©  2015 Linda Stowe, founder of Dodgerslist